“กฤษฎา”ทุ่มงบ3.5หมื่นล้านพัฒนาอาชีพเกษตรกร

“กฤษฎา”เตรียมทุ่มงบ 3.5 หมื่นล้านบาท ผ่าน 20 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ร่วมกับทีมขับเคลื่อนประชานิยม 7,663 ทีมลงพื้นที่ 21 ก.พ.นี้ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.นายกกฤษฎา  บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าแผนงาน โครงการของกระทรวงเกษตรฯ ตามนโยบายพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล โดยกำหนดโครงการ กิจกรรมด้านการเกษตรเป็นรายการอาชีพ (menu) 20 โครงการ

เน้นตอบสนองต่อความต้องสามารถเลือกอาชีพได้ ในกรอบงบประมาณกลางปี  3.5 หมื่นล้าน ได้มอบหมายให้รมช.เกษตรฯร่วมกันพิจารณาแผนงานโครงการ กิจกรรมตามคลัสเตอร์รับผิดชอบอีกครั้งก่อนส่งให้สำนักงบประมาณในพรุ่งนี้ (2 ก.พ.61) รมว.เกษตรฯกล่าวว่ารัฐบาลให้หลักการใน 3 กรอบแนวทางหลัก คือ 1. โครงการ แผนงาน กิจกรรมที่เป็นความต้องการของเกษตรกรหรือสถาบันหรือองค์กรเกษตรกรโดยตรงอย่างแท้จริง เกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ 2. เกษตรกรต้องได้รับประโยชน์โดยตรงตามเป้าหมายของแผน เมื่อทำแล้วเกษตรกรจะได้รับผลอะไรจากเเผนงาน เป็นรูปธรรมจับต้องได้ หรือตอบสังคมได้ว่าทำแล้วชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างไร เช่น การเพิ่มรายได้เกษตรกรให้เพียงพอต่อการดำรงชีพรายครัวเรือน และ 3. ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติได้ ทำได้จริง มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

นายกฤษฎา กล่าวว่า สำหรับระยะเวลาที่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลรวม 7,663 ทีม โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุน จะเริ่มลงพื้นที่วันที่ 21 ก.พ.นี้ เพื่อสำรวจวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อรับทราบความคิด ความเห็นต่อกิจกรรมที่กระทรวงเกษตรฯเสนอก่อนเริ่มขับเคลื่อนโครงการจริงไปในคราวเดียวกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews