‘วัชรพล’โอดยุทธศาสตร์ชาติตั้งเป้าไทยไร้โกงเป็นไปไม่ได้

ป.ป.ช.จับมือ สื่อ-อุตสาหกรรมบันเทิง ร่วมกระตุ้นการป้องกันทุจริต “ประธาน ป.ป.ช.” โอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตั้งเป้าไทยเป็น 20 อันดับประเทศโปร่งใส เป็นไปไม่ได้ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วม ระหว่างองค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง

เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และกิจกรรม “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการออกแบบและบรรจุเนื้อหาสอดแทรกการป้องกันการทุจริต

โดยพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” ตอนหนึ่งว่า แม้ปัจจุบันเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง และร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ…. ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย มีการกำหนดระยะเวลาทำคดีของ ป.ป.ช.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การแก้ปัญหาการทุจริตของชาตินั้น มิติเรื่องการปราบปรามเป็นปลายเหตุ แต่สิ่งสำคัญคือการป้องกันและการปลูกฝัง โดยเฉพาะการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews