อลังการงานชลวิถี สมโภช150ปี คลองดำเนินสะดวก

สามอำเภอสามจังหวัด เตรียมจัดงานชลวิถี สมโภช 150 ปี คลองดำเนินสะดวก รำลึกพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 4-5 ชมแสงสีเสียงสุดอลังการนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายเอกวิทย์ มีเพียร นายอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พระครูประภัสสรวรคุณ เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ พระมหาประกอบ โชติปุญโญ เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม

และพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวมหากุศล ชลวิถี สมโภช 150 ปี คลองดำเนินสะดวก ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-3 มิ.ย. เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ที่ได้ทรงมีพระราชดำริให้ขุดคลองดำเนินสะดวก เพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงให้ราษฎรได้ใช้สัญจรทางเรือ ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

นายพงษ์พันธ์ กล่าวถึงการจัดงานว่า ปีนี้ครบ 150 ปีพอดี ในงานได้เตรียมจัดกิจกรรมที่สำคัญหลักๆ ประมาณ 3 วัน คือวันที่ 25-27 พ.ค. ภาพรวมจะอยู่ช่วงนี้ โดยวันแรกจะมีพิธีแห่พระทางเรือในช่วงเช้าจากวัดที่อยู่ริมสองฝั่งคลองดำเนินสะดวกมาประดิษฐานที่วัดปราสาทสิทธิ์ ซึ่งมีหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่ ประดิษฐานอยู่บนวิหารและยังมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระรูปจำลองสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนประดิษฐานอยู่บริเวณริมน้ำหน้าวัด ส่วนช่วงค่ำมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาเส้นทางเดินทัพในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประวัติการขุดคลองดำเนินสะดวกและการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในสมัยที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐินต้นที่วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก ชมวิถีชุมชนของชาวบ้านทั้ง 8 หลักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews